Nastupno predavanje dr.sc. Željke Lončarić

Na temelju točke čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i sukladno čl. 2. st 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05.) i članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva,
pročelnica Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, doc. dr. sc. Ljiljana Krstin

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

dr. sc. Željke Lončarić, poslijedoktorandice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, pristupnice natječaja za izbor zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod naslovom

“SVJETLOST-TEMELJ OPTIKE”

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 9.10.2019. godine u 12.00 sati na Odjelu za biologiju u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/A, u predavaonici 201/2. kat

Poziv možete preuzeti ovdje. (PDF)

RELATED POSTS