2. Dani mladih istraživača

U organizaciji ovogodišnjeg skup Dani mladih istraživača sudjeluju sveukupno tri Odjela (Odjel za biologiju, Odjel za kemiju, Odjel za fiziku) te Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Medicinski fakultet Osijek i Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.

23. – 24. svibnja 2019. godine u prostorima Odjela za biologiju u Osijeku konferencija organizirana s ciljem okupljanja mladih istraživača i znanstvenika Sveučilišta u Osijeku.

Zbog prošlogodišnjeg velikog interesa, ove se godine Dani mladih istraživača održavaju u dva dana, a mogu sudjelovati i studenti i doktorandi.

Međusobno povezivanje mladih sa sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je potrebno i sigurno se na ovakvim temeljima stvara buduća zajednička suradnja.

Više o planiranom skupu na: https://istrazivaci-os.com.hr/

RELATED POSTS