Kontakt

doc.dr.sc. Zorana Katanić

doc.dr.sc. Zorana Katanić
Email: zorana.katanic [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 909
fax: +385 31 399 939
ured: 318 / 3. kat
Konzultacije utorkom od 8.00 do 10.00 sati