DATUM SKLAPANJA NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA SVRHA
15.03.2021. Opća županijska bolnica Vinkovci Izrada završnih i diplomskih radova, obavljanje stručne prakse studenata.
24.05.2021. Promo eko d.o.o. Osijek Organizacija i način provođenja stručne prakse studenata, upućivanje gostujućih predavača – djelatnika tvrtke Promo eko, radi stjecanja praktičnih znanja studenata, odnosno radi upotpunjavanja teorijskog znanja stečenog na studijima, a s ciljem što uspješnijeg ostvarivanja programa studija i uključivanja studenata na tržište rada, organizacija pisanja seminara, završnih i diplomskih radova iz tema vezanih uz zaštitu prirode, uz mentorstvo nastavnika Odjela za biologiju i komentorstvo djelatnika tvrtke Promo eko, suradnja u vrednovanju postojećih programa, prijava i realizacija zajedničkih istraživačko-razvojnih projekata prema domaćim i međunarodnim izvorima financiranja, razvoj stručnih kompetencija nastavnika i stručnih suradnika, organizacija radionica, stručnih predavanja i promidžbenih aktivnosti.
09.06.2021. PP Orahovica d.o.o. Orahovica Organizacija i način provođenja stručne prakse studenata, organizacija pisanja seminara, završnih i diplomskih radova iz tema vezanih uz zaštitu prirode, uz mentorstvo nastavnika Odjela za biologiju, suradnja u vrednovanju postojećih programa te razvoju novih projekata i programa, prijava i realizacija zajedničkih istraživačko-razvojnih projekata prema domaćim i međunarodnim izvorima financiranja, organizacija radionica, stručnih predavanja i promidžbenih aktivnosti i ostali oblici suradnje od zajedničkog interesa.
15.5.2020. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Osijek Međusobna suradnja na području terenske i stručne prakse, te organizaciji pisanja seminara, završnih i diplomskih radova studenata Odjela za biologiju.
Suradnja u vrednovanju postojećih programa, te razvoju novih projekata i programa.
Prijavi i realizaciji zajedničkih istraživačko-razvojnih projekata.
Razvoju stručnih kompetencija nastavnika i stručnih radnika
Organizaciji radionica, stručnih predavanja i promidžbenih aktivnostima
10.12.2019. Poljoprivredni institut Osijek Međusobna suradnja na području  terenske i stručne prakse, te organizaciji pisanja seminara, završnih i diplomskih radova studenata Odjela za biologiju,

Suradnja u vrednovanju postojećih programa, te razvoju novih projekata i programa

Prijavi i realizaciji zajedničkih istraživačko-razvojnih projekata

Razvoju stručnih kompetencija nastavnika i stručnih radnika

Organizaciji radionica, stručnih predavanja i promidžbenih aktivnostima

30.01.2018. Javna ustanova Park prirode Papuk Voćin Sporazum o suradnji
24.05.2018. Hidro.Lab d.o.o za ekološka ispitivanja i usluge, Ičići Ugovor o suradnji na poslovima biomonitoringa zagađenja i određivanja ekotoksiološkog stanja okoliša
06.06.2018. Unikom. d.o.o.  za komunalno gospodarstvo  Osijek Sporazum o suradnji
17.03.2017. BELJE d.d. Darda Znanstveno-stručna suradnja i edukacija na području ekologije i zaštite okoliša
13.02.2017. Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Department za biologiju i ekologiju, Niš, Republika Srbija Uspostavljanje i razvijanje međusobne suradnje u svim područjima obrazovne i istraživačke djelatnosti
01.06.2016. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Osijek Sporazum o suradnji – razmjena informacija o mogućnostima obrazovanja i
zapošljavanja učenika i studenata