2019.godina
Redni broj Prijavitelj projekta Naziv projekta Mentor Izvor financiranja Iznos financiranja
 

1.

 

Dora Bjedov

 

 

Analiza neesencijalnih teških metala u perju sive čaplje (Ardea cinerea) iz gnijezdećih kolonija na području Hrvatske

 

 

Doc.dr.sc. Alma Mikuška

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 

 

5.900,00 kn

 

 

2.

 

Sara Šormaz

 

 

Raznolikost vaskularne flore na travnjačkoj površini na Biljskom groblju

 

 

Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer, Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić

 

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

1.100,00 kn
 

 

3.

 

 

Studenski zbor

 

 

Realizacija hortikulture 2019.

 

 

Izv. prof. Ivna Štolfa Čamagajevac

 

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

2.800,00 kn
 

4.

 

Studenski zbor

 

 

Projekt popularizacije znanosti Biolog-i-ja 2019.

 

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

6.000,00 kn
 

5.

 

Udruga ZOA

 

Utjecaj masovnog razvoja cijanobakterija na planktonske zajednice

 

 

Doc.dr.sc. Filip Stević,  Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić

 

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

6.000,00 kn
2020. godina
 

Redni broj

Prijavitelj projekta Naziv projekta Mentor Izvor financiranja Iznos financiranja
1.  

Studentski zbor Odjela za biologiju

 

Projekt popularizacije znanosti Biolog-i-ja 2020.

Studentski centar Osijek 8.000,00 kn
2.  

Studenski zbor Odjela za biologiju

 

Plitvička jezera – upoznavanje i edukacija

 

Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Studentski centar Osijek 11.500,00 kn
3.  

Studenski zbor Odjela za biologiju

 

Aktivan student – uspješna karijera

 

Doc.dr.sc. Anita Galir Balkić

Studentski centar Osijek 7.500,00 kn
    4. Bernard Jarić  

 

Utjecaj okoliša na epigenetske promjene u populaciji orla štekavca (Haliaeetus albicilla) u Hrvatskoj

 

 

Doc.dr.sc. Alma Mikuška

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

7.000,00 kn
5. Petar Glavaš  

Bioakumulacija teških metala u bijelim rodama na području OBŽ

 

Doc.dr.sc. Alma Mikuška

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

9.000,00 kn
6.  

Ramona-Ana Davidović

 

MIKRO(plastika) i MAKRO(organizmi) – što se događa s plastikom u sedimentu?

 

Doc.dr.sc. Dubravka Čerba

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

7.000,00 kn
7.  

Studenski zbor Odjela za biologiju

 

Biljni atelje

 

Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin, doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Studentski centar Osijek projekt prijavljen/faza ocjenjivanja
8. Studenski zbor Odjela za biologiju  

Biljke su IN

 

Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin, doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Projekt prijavljen / faza ocjenjivanja