razdoblje 2016. – 2020.

 1. 1.Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana; Šag, Matej; Bogut, Irella. Tajni život žaba – istraživačko učenje izvan učionice i u učionici. Educatio Biologiae, 2 (2016), 1; 79-89.
 2. Vrućina, Ivana. Ličinke i kukuljice komaraca najrasprostranjenijih vrsta u Hrvatskoj. DDD trajna edukacija “Cjelovito (integralno) suzbijanje komaraca” (Zbornik predavanja). Korunić Javorka (ur.). Zagreb: Korunić d.o.o., 2016. str. 49-57.
 3. Šag, Matej; Turić, Nataša; Čerba, Dubravka; Turković Čakalić, Ivana. U potrazi za jelenkom (Lucanus cervus Linnaeus, 1758)- primjer izvanučioničke nastave. Educatio Biologiae, 2 (2016), 67-78.
 4. Vrućina, Ivana; Merdić, Enrih; Zahirović, Željko; Kurtek, Ivan; Krešić, Kata; Cvitković, Marija; Badžek, Antun; Zovkić, Ratko; Grujić, Branka. Prvi nalaz azijskog tigrastog komarca Aedes albopictus u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Hrvatska. 29. znanstveno-stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP 2017. – 800 obljetnica od odlaska hrvatskih hospitalaca u Križarski rat i 70. obljetnica od ustroja državne DDD djelatnosti u Republici Hrvatskoj (Zbornik radova seminara), Korunić, Zlatko ; Korunić Javorka (ur.). Zagreb: Korunić d.o.o., 2017. str. 55-70.
 5. Ožura, Marko; Šag, Matej. Drvenaste invazivne vrste gradskih područja u Karlovcu. Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, 9 (2018), 1; 59-64.
 6. Sudarić Bogojević, Mirta; Landeka, Nediljko; Turić, Nataša. Ose, stršljeni, bumbari, korisnost i štete. DDD Trajna edukacija – Cjelovito (integrirano) suzbijanje sinantropnih muha, osa i stršljena te leptira od značaja za turistička područja. Korunić, Javorka (ur.). Zagreb: Korunić d.o.o. Zagreb, 2018. str. 55-78
 7. Vrućina, Ivana, Merdić Enrih, Zahirović, Željko; Krešić, Kata; Ilić, Ankica; Cvitković, Marija; Badžek, Antun; Jularić, Mario; Zovkić, Ratko; Grujić, Branka. Istraživanja azijskog tigrastog komarca Aedes albopictus u Vukovarsko-srijemskoj županiji tijekom 2016. i 2017. godine, Hrvatska. 30. znanstveno-stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP 2018. Korunić, Javorka (ur.).Zagreb, 2018. str. 85-98.
 8. Klobučar, Ana; Vrućina, Ivana. Invazivna vrsta komaraca Aedes koreicus (Edwards, 1917) – u isčekivanju nalaza u Hrvatskoj. 31. znanstveno-stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP 2019. Korunić, Javorka (ur.). Zagreb, 2019. str. 97-104.
 9. Vrućina, Ivana; Merdić Enrih; Zahirović, Željko; Krešić, Kata; Ilić, Ankica; Cvitković Marija, Badžek, Antun; Jularić, Mario; Zovkić, Ratko; Grujić, Branka. Istraživanje invazivnih vrsta komaraca u Vukovarsko-srijemskoj županiji tijekom 2018. godine, Hrvatska. Zbornik radova, DDD i ZUPP 2019. otpad – ekološka niša / Korunić, Javorka (ur.). Zagreb, 2019. str. 129-144
 10. Vrućina, Ivana; Merdić, Enrih; Krešić, Kata; Ilić, Ankica. Povećanje brojnosti i širenje azijskog tigrastog komarca Aedes albopictus na području Vukovarsko – srijemske županije od 2016. do 2019. godine. 32. znanstveno-stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP 2020. / Korunić, Javorka (ur.). Zagreb, 2020. str. 63-73
 11. Turković Čakalić, Ivana; Vuić, Nera; Čerba, Dubravka. Prvi nalaz oblića Contracaecum sp. u babuškama (Carassius gibelio Bloch, 1782) Sakadaškog jezera. Hrvatske Vode, 28 (2020), 111; 21-28.