Prilagodba hrvatskih sorti ozimog ječma na izazove klimatskih promjena

Voditelj projekta: doc.dr. sc. Lidija Begović, Odjel za biologiju

Partneri: Poljoprivredni institut Osijek I Poljoprivredni fakultet Osijek

Poziv: Zaklada Adris, program Znanje i otkrića

Vremensko trajanje: 12 mjeseci (2017.-2018).

 

Amorpha fruticosa L. – prijetnja očuvanju biološke raznolikosti i sastojina hrasta lužnjaka na području Pokupskog i predjelu Spačvanskog bazena

Voditelj projekta: doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer, Odjel za biologiju

Poziv: Zaklada ADRIS

Vremensko trajanje: 12 mjeseci (2017.- 2018.)

 

Effects of environmental toxicants on expression of oxidative stress related genes in eartworm and wheat

Voditelj projekta: doc.dr.sc. Mirna Velki, Odjel za biologiju

Poziv: zaklada Alexander von Humboldt

Vremensko trajanje: 12 mjeseci (2017.-2018)

 

Različiti učinci okolišno relevantnih mješavina metal temeljenih nanočestica i pesticida na faunu tla: Nove smjernice za procjenu rizika

Voditelj projekta: izv.prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović, Odjel za biologiju

Poziv: Hrvatska zaklada za znanost

Vremensko trajanje: 48 mjeseci (2015.-2019.)

 

Biološka kontrola raka kore pitomog kestena

Voditelj projekta: doc.dr.sc. Ljiljana Krstin, Odjel za biologiju

Poziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Vremensko trajanje: 12 mjeseci (2017.-2018.)

 

Trofički odnosi slatkovodne ihtiofaune – ishrana riba u održivim akvakulturama

Voditelj projekta: dr.sc. Dubravka Čerba, Odjel za biologiju

Poziv: MZO, partner PMF u  Nišu

Vremensko trajanje: 24 mjeseca (2016.-2018.)

 

Biofortifikacija selenom – odgovor sustava biljka-tlo-gujavica

Voditelj projekta: dr.sc. Mirna Velki, Odjel za biologiju

Poziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Vremensko trajanje: 12 mjeseci (2016.-2017.)

 

Utjecaj selena na alge – in vitro i ekološka istraživanja u vodenim ekosustavima

Voditelj projekta: doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić, Odjel za biologiju

Poziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Vremensko trajanje:  12 mjeseci (2016.-2017.)

 

Određivanje dugoročnog populacijskog trenda i molekularnih biljega kod kolonijalnih vrsta čaplji i žličarki u Hrvatskoj

Voditelj projekta:  dr.sc. Alma Mikuška, Odjel za biologiju

Poziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Vremensko trajanje: 12 mjeseci (2015.-2016.)

 

Međudjelovanje poplave i biljnog pokrova na mikroorganizme tla u poplavnom području Kopački rit

Voditelj projekta: dr.sc. Goran Palijan, Odjel za biologiju

Poziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Vremensko trajanje: 12 mjeseci (2015.-2016.)

 

Soil fauna Soil fauna – Key to Soil Organic Matter Dynamics and Modelling (KEYSOM)

 Suradnik na projektu: doc.dr.sc. Davorka Hackenberger Kutuzović, Odjel za biologiju

Poziv: ESSEM COST Action ES1406

Vremensko trajanje: 48 mjeseci (2015.-.2019.)

 

Molekularna identifikacija i distribucija vrsta malaričnih komaraca u Hrvatskoj

Voditelj projekta: dr.sc. Goran Vignjević, Odjel za biologiju

Poziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Vremensko trajanje: 12 mjeseci (2015.-2016.)

 

Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests  (BioLink)

Suradnici na projektu: doc.dr.sc. Davorka Hackenberger Kutuzović, dr.sc. Goran Palijan, Odjel za biologiju

Poziv: FPS COST Action

Vremensko trajanje: 36 mjeseci (2015.-2018.)

 

Innovative optical Tools for proximal sensing of ecophysiological processes (OPTIMISE)

 Suradnik na projektu: izv.prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović, Odjel za biologiju

Poziv: ESSEM COST  Action ES1309

Vremensko trajanje: 48 mjeseci (2014.-2018.)

 

Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems – Networking and Outreach (ClimMani)

Suradnik na projektu: izv.prof.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Poziv: ESSEM COST  Action ES1308

Vremensko trajanje: 48 mjeseci (2014.-2018.)

 

 

 Troofičke interakcije riba i bentosa, važnost ličinki Chironomidae

Voditelj projekta: dr.sc. Dubravka Čerba, Odjel za biologiju

Poziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Vremensko trajanje:  12 mjeseci (2013.-2014.)

 

Učinak hipovirusa na gljivu Cryphonestria

Voditelj projekta: dr.sc. Ljiljana Krstin, Odjel za biologiju

Poziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Vremensko trajanje: 12 mjeseci (2013.-2014.)

 

Biokemijsko-fiziološka osnova biofortifikacije pšenice

Voditelj projekta: dr.sc. Ivna Štolfa Čamagajevac, Odjel za biologiju

Poziv: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Vremensko trajanje: 12 mjeseci (2013.-2014.)

 

Interakcija funkcionalnih sastojaka hrane s kakvoćom

Voditelj projekta: doc.dr.sc. Branimir Hackenberger Kutuzović, Odjel za biologiju

Poziv: HAZU

Vremensko trajanje: 72 mjeseca (2009.-2015.)