Kontakt

doc.dr.sc. Valentina Pavić

izv.prof.dr.sc. Valentina Pavić
Email: valentina.pavic [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 933
fax: +385 31 399 939
ured: 311 / 3. kat
Konzultacije ponedjeljkom u 11.00 sati