Upisi na prvu godinu preddiplomskog studija

UPISI U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA BIOLOGIJA

Upisi u akademsku 2022./2023.​ godinu provodit će se u​: ​

 • I. ljetnom roku 22. srpnja 2022. od 9:00 h do 13:00 h
 • II. jesenskom roku 20. rujna 2022. od 9:00 h do 13:00 h

UPISI u 1. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija na Odjelu za biologiju u Osijeku održat će se 22.07.2022. godine u vremenu od 9:00h do 13:00h u predavaonici P1 (201) na 2. katu Odjela za biologiju, Cara Hadrijana 8/A, Osijek.

Uplata od 410,00 kn (za troškove upisa, X-ice i osiguranja) uplaćuje se na broj računa HR5425000091402130208, u poziv na broj odobrenja upisati OIB studenta!

Na upise je potrebno ponijeti:

 • UPLATNICU za troškove upisa i uplatnicu za školarine
 • rodni list
 • domovnicu (kopija)
 • potvrdu o položenim ispitima državne mature (moguće dostaviti naknadno)
 • svjedodžbu o državnoj maturi (moguće dostaviti naknadno)
 • obostranu kopiju osobne iskaznice
 • potvrdu liječnika (opće prakse) da pristupnik/-ca nije alergičan/-a na biljke i kemikalije
 • dvije fotografije (4cm x 6cm), za matični list i X-icu
 •  upisni broj sa stranice www.postani-student.hr.

Upisi na prvu godinu preddiplomskog studija

Nakon zaključane konačne rang liste,termini za upise su:

od: 1 do 10 mjesta 9:00h do 9:30h
od 11 do 20 mjesta 9:30h do 10:00h
od 21 do 30 mjesta 10:00h do 10:30h
od 31 do 40 mjesta 10:30h do 11:00h
od 41 do 50 mjesta 11:00h do 11:30h
od 51 do 60 mjesta 11:30h do 12:00h
od 61 do 70 mjesta 12:00h do 12:30h

Svi pristupnici su OBVEZNI na upis ponjeti vlastite kemijske olovke i nositi masku za lice u skladu s epidemiološkom situacijom!

UPISI U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA BIOLOGIJA

Upisi u akademsku 2021./2022.​ godinu provoditi će se u​: ​

 • I. ljetnom roku 22. srpnja 2021. od 9:00 h do 13:00 h
 • II. jesenskom roku 20. rujna 2021. od 9:00 h do 13:00 h.

UPISI u 1. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija na Odjelu za biologiju u Osijeku održat će se 22.07.2021. godine u vremenu od 9:00h do 13:00h u predavaonici P1 (201) na 2 katu Odjela za biologiju, Cara Hadrijana 8/A, Osijek. 

Uplata od 410,00 kn (za troškove upisa, X-ice i osiguranja) uplaćuje se na broj računa HR5425000091402130208, u poziv na broj odobrenja upisati OIB studenta!

Na upise je potrebno ponijeti:

 • rodni list
 • domovnicu (kopija)
 • potvrdu o položenim ispitima državne mature (moguće dostaviti naknadno)
 • svjedodžbu o završnom radu (moguće dostaviti naknadno)
 • obostranu kopiju osobne iskaznice
 • potvrdu liječnika (opće prakse) da pristupnik/-ca nije alergičan/-a na biljke i kemikalije
 • kopiju uplatnice
 • dvije fotografije (4cm x 6cm), za matični list i X-icu
 • upisni broj sa stranice www.postani-student.hr.
  • Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak se primaju:

 • od 1. do 5. srpnja 2021. za ljetni upisni rok
 • od 1. do 6. rujna 2021. za jesenski upisni rok

Prijave se predaju: osobno u studentskoj referadi (Ulica cara Hadrijana 8/A, 31 000 Osijek, u  vremenu 10:00 – 14:00 h) ili poštom na adresu Odjela s naznakom „Za natječaj za upis“.

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se ovdje.

Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:

 • svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)
 • svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika)
 • rodni list
 • domovnicu
 • potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna na IBAN:

HR5425000091402130208, Hypo Alpe Adria Bank (Opis plaćanja: „razredbeni postupak“; u Poziv na broj odobrenja upisati OIB kandidata)

UPISI ZA KANDIDATE HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE za upis u I. godinu studija u statusu redovitog studenta

Hrvati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu redovitog studenta prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis. Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog studija Biologija za Hrvate izvan Republike Hrvatske je 3 studenata.

Posebni uvjeti upisa podrazumijevaju vrednovanje uspjeha postignutog tijekom srednjoškolskog obrazovanja te formiranja rang-liste za upis.

Prilikom upisa kandidati su obvezni priložiti:

 • Tri fotografije veličine 4×6 cm
 • Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid). Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja i kandidati su obvezni dostaviti uvjerenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666 ).
 • Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata (strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek)
 • Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu – verifikaciju dokumentacije obavlja Središnji državni uredu za Hrvate izvan RH te izdaje Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu
 • Potvrdu liječnika (opće prakse) da pristupnik/-ca nije alergičan/-a na biljke i kemikalije (OBAVEZNO)
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 410,00 kn za troškove upisa, X-ice, obveznog osiguranja i studentskog zbora uplaćenih na IBAN Odjela za biologiju

Obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente, Ulica cara Hadrijana 8/A, na http://www.biologija.unios.hr ili na telefon 031/399-904.

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA - Upis na preddiplomski studij Biologije

Studenti – strani državljani studij upisuju prema posebnim uvjetima upisa i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od 9.240,00 kn.

Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog studija Biologija je 2 studenta.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • Tri fotografije veličine 4×6 cm
 • Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid). Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja i kandidati su obvezni dostaviti uvjerenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666 ).
 • Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati OIB kandidata (strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek)
 • Potvrdu liječnika (opće prakse) da pristupnik/-ca nije alergičan/-a na biljke i kemikalije (OBAVEZNO)
 • Priznanicu o uplati participacije (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu  „stranac“. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN Odjela za biologiju: HR5425000091402130208, model HR 00 poziv na broj primatelja: OIB studenta
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 410,00 kn za troškove upisa, X-ice, obveznog osiguranja i studentskog zbora uplaćenih na IBAN Odjela za biologiju

Obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente, Ulica cara Hadrijana 8/A, na http://www.biologija.unios.hr ili na telefon 031/399-904.

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA - Upis na diplomske studije

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA

Studenti – strani državljani studij upisuju studij prema posebnim uvjetima upisa i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od 9.240,00 kn.

Kvota za upis u I. godinu:

Naziv diplomskog studija Broj upisnih mjesta
Diplomski sveučilišni studij Biologija; smjer: znanstveni 2
Diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički 2
Diplomski sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša 2

Za upis na diplomske sveučilišne studije ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang-liste utvrđuju na temelju prosjeka ocjena postignutih na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Prilikom upisa kandidati su obvezni priložiti:

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • Tri fotografije veličine 4×6 cm
 • diplomu završenog preddiplomskog studija (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid). Diplome koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznanja i kandidati su obvezni dostaviti uvjerenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije  u svrhu nastavka obrazovanja u RH izdane od Ureda za akademsko priznanje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sve potrebne informacije o provođenju postupka akademskog prizivanja kandidati mogu naći na http://www.unios.hr/kvaliteta/djelatnosti/akademsko-priznavanje/
 • Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati OIB kandidata (strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek)
 • Potvrdu liječnika (opće prakse) da pristupnik/-ca nije alergičan/-a na biljke i kemikalije (OBAVEZNO)
 • Priznanicu o uplati participacije (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu  „stranac“. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN Odjela za biologiju: HR5425000091402130208, model HR 00 poziv na broj primatelja: OIB studenta
 • Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 410,00 kn za troškove upisa, X-ice, obveznog osiguranja i studentskog zbora uplaćenih na IBAN Odjela za biologiju

Obavijesti o upisu u I. godine diplomskih studija na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente, Ulica cara Hadrijana 8/A, na http://www.biologija.unios.hr ili na telefon 031/399-904.

 

OBAVIJEST O UPISU U VIŠU GODINU 2020./2021.

OBAVIJEST STUDENTIMA  1. i 2. GODINE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOLOGIJE  i 1. GODINE DIPLOMSKIH STUDIJA

Troškovi upisa u višu godinu iznose 160,00kn (100,00kn za troškove upisa, 30,00kn za studentski zbor, 30,00kn za obvezno osiguranje).

 Uplate se vrše na IBAN Odjela za biologiju:
HR5425000091402130208

Molimo Vas  da prije upisa ispunite sveučilišnu anketu  i donesete nam potvrdu o ispunjavanju u referadu zajedno s indeksom i uplatnicom od 21. do 30. 09.2020.

Studenti se u višu godinu studija mogu upisati i putem studomata.

Studentska referada!

Upisi na diplomske studije

Prijave za upis primaju se na Odjelu za biologiju od 14. do 25. rujna 2020. godine.

Razredbeni postupak

Za upis na diplomski sveučilišni studij ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang-liste utvrđuju na temelju prosjeka ocjena postignutih na preddiplomskom sveučilišnom studiju.

Upisi

 Upisi kandidata koji su stekli pravo upisa provodit će se od 28. do 30. rujna 2020. godine od 9:00 do 12:00 sati.

 Obavijesti

Detaljnije obavijesti oko upisa kandidati mogu dobiti u Studentskoj referadi, Ulica cara Hadrijana 8/A ili na telefon 031/399-904.

Upisi na diplomske studije

OBAVIJEST PRISTUPNICIMA ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA NA ODJELU ZA BIOLOGIJU U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

Prijave za diplomske studije su od 12. do 23. rujna 2022. godine.

Upisi na diplomske studije su od 26. do 30. rujna 2022. godine od 9.00 do12.00 sati u referadi.

Na prijavu je potrebno ponijeti slijedeće isprave:

 • rodni list
 • domovnicu
 • prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija
 • uvjerenje o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju
 • obostranu kopiju osobne iskaznice
 • 2 fotografije (4cm x 6cm)
 • dokaz o uplati troškova na iznos od 410,00 kn za troškove upisa

Uplate se vrše na IBAN Odjela za biologiju:
HR5425000091402130208