Kontakt

doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer

doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer
Email: tanja [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 925
fax: +385 31 399 939
ured: 208 / 2. kat
Konzultacije utorkom od 10.00 do 12.00 sati