Kratak osvrt na Sveučilišni tjedan karijera 2019.

U organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmajera u Osijeku je u svibnju 2019. održan prvi Tjedan karijera Sveučilišta u Osijeku. Cilj ove manifestacije je osnaživanje sprege između Sveučilišta i tržišta rada, upoznavanje studenata s mogućnostima budućeg zapošljavanja i motiviranje studenata na razvitak svojih karijernih puteva.

Na Odjelu za biologiju je u sklopu Tjedna karijera Sveučilišta u Osijeku, 14. svibnja 2019. organizirano jednodnevno druženje poslodavaca i studenata koje je obuhvatilo niz aktivnosti kao što su predstavljanje poslodavaca, predavanja i radionice te razmjena iskustava alumna uz okrugli stol i science caffe.

U prostorima Odjela za biologiju poslodavci su se kroz prezentacije, promotivne materijale i razgovor predstavili studentima. Svoje poslovanje predstavili su HALMED – Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Hrvatski šumarski institut, IMI – Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatske vode, WWF Adria, Javna ustanova Park prirode Papuk, Zoo vrt Osijek, Medical Intertrade, Yasenka, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, te Javna ustanova Park prirode Kopački rit. Održana su i tri predavanja o različitim karijernim putovima: Laboratorijski dnevnik mlade doktorandice Katarine Kajan, Pokrenuti vlastiti posao? Moguće je! Dore Flačer i Za uspjeh ti je potrebno Jasmina Sadikovića.

Odjel za biologiju je u suradnji sa Sveučilišnim Centrom za kvalitetu u prostorijama Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku organizirao dvije radionice pod nazivom Pisanje životopisa i motivacijskog pisma te Kako se uspješno predstaviti na razgovoru s poslodavcem. Nakon radionica, održana su i dva okrugla stola Biologija kroz oči nastavnika – očekivanja, izazovi i mogućnosti te Nakon diplome iz znanosti – dodir stvarnosti kroz koje su panelisti studente diplomskih studija Odjela, buduće nastavnike i znanstvenike, pobliže upoznali s poslovnim izazovima pojedinih zanimanja.

U Campus caffeu Osijek organiziran je science caffe na kojem su tri popularno-znanstvena predavanja održali predstavnici Hrvatskog šumarskog instituta te Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba na temu aktualnih projekata.

Predstavljanje poslodavaca na štandovima posjetilo je preko stotinu studenata, dok ih je oko osamdeset slušalo predavanja i sudjelovalo u okruglim stolovima. Uspješnoj realizaciji ovog projekta značajno su pridonijeli i studenti-volonteri Odjela za biologiju koji su aktivno sudjelovali u provedbi svih projektnih aktivnosti.