Kontakt

doc.dr.sc. Olga Jovanović Glavaš

doc.dr.sc. Olga Jovanović Glavaš
Email: olga.jovanovic [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 917
fax: +385 31 399 939
ured: 218 / 2. kat
Konzultacije srijedom od 10.00 do 11.00 sati