Odjel za biologiju sastavnica je Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 1. travnja 2005. godine. Osnovna funkcija Odjela je znanstveno-nastavna djelatnost iz biologije na osječkom Sveučilištu. Uz nastavnu djelatnost studija koje organizira djelatnici Odjela izvode nastavu iz područja prirodnih znanosti polje biologija na drugim studijima na Sveučilištu u Osijeku i drugim sveučilištima. Znanstvena djelatnost Odjela provodi se kroz znanstvene projekte koje financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta ali i drugi subjekti (lokalna samouprava, privreda)

Podaci o Odjelu za biologiju

Adresa ustanove: Ulica cara Hadrijana 8/A, (Zgrada 3, Sveučilišni kampus), 31000 Osijek
Matični broj ustanove: 3049779
OIB ustanove: 78808975734
Žiro račun: 2500009-1402130208
IBAN: Addiko Bank Hrvatska HR5425000091402130208
Fax: +385 31 399 939
Email: info{a}biologija.unios.hr

Odjel za biologiju registriran je za objavljenje slijedećih NKD djelatnosti

  • 80.30 Visoko obrazovanje
  • 73.10.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima
  • 73.10.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima

* Izvodi visokostručni rad i razvija vrhunsko stvaralaštvo

Rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi (Tajnik Odjela)

Silva Lustig, mag.iur.

+385 31 399 902

silva.lustig [at] biologija.unios.hr

Voditelj odsjeka ureda pročelnika

Kristina Mandić

+385 31 399 900

 kristina.mandic [at] biologija.unios.hr

Rukovoditelj (šef) pododsjeka za financije i računovodstvo u središnjoj službi

Marina Pavić, mag.oec.

+385 31 399 915

marina.pavic [at] biologija.unios.hr

Voditeljica ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

mr. sc. Ines Arbanas

+385 31 399 937

ines.arbanas [at] biologija.unios.hr

voditelj odsjeka za preddiplomske studije

Ivan Pletikosić

+385 31 399 904

ivan.pletikosic [at] biologija.unios.hr

voditelj odsjeka za diplomske studije

Vedrana Aračić

+385 31 399 904

vedrana.aracic [at] biologija.unios.hr

voditelj odsjeka za poslijediplomske studije

Izeta Petrijevčanin

+385 31 399 906

izeta.petrijevcanin[at] biologija.unios.hr

stručni referent za studentska pitanja

Stjepan Ćurčić

+385 31 399 937

stjepan.curcic [at] biologija.unios.hr

Stručni suradnik (stručni suradnik za financijske poslove)

Ljilja Radman, mag.oec.

+385 31 399 914

ljiljana.radman [at] biologija.unios.hr

viši stručni referent za financijsko-računovodstvene poslove

Mirjana Rusmirović, pristup.oec.

+385 31 399 914

mirjana.rusmirovic [at] biologija.unios.hr

Stručni referent za nabavu, plan i analizu

Gorica Veselić

+385 31 399 937

gorica.veselic [at] biologija.unios.hr

voditelj odsjeka za tehničke i pomoćne poslove

Ilija Pavić

n/a

ilija.pavic [at] biologija.unios.hr

domar

Franjo Ivanković

n/a

franjo.ivankovic [at] biologija.unios.hr

Spremačica

Gordana Kralj

n/a

gordana.kralj [at] biologija.unios.hr

Spremačica

Gordana Merdić

n/a

gordana.merdic [at] biologija.unios.hr

Spremačica

Đurđica Oreški

n/a

durdica.oreski [at] biologija.unios.hr

voditelj (šef) odsjeka za informatiku i računalnu mrežu

Mario Dunić

+385 31 399 908

mario.dunic [at] biologija.unios.hr

Službenik za informiranje

Voditelj odjeljka za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

mr. sc. Ines Arbanas

kvaliteta@biologija.unios.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ljilja Radman, mag. oec.
lradman[at]biologija.unios.hr
+385 31 399 937