Tjedan mozga (11. – 17.03. 2019.)

Tjedan mozga (11. – 17.03. 2019.) Brain Awareness Week, kampanja koja je u Hrvatskoj poznata pod nazivom Tjedan mozga, provodi se već osamnaestu godinu u mjesecu ožujku. Glavni organizatori Tjedna mozga za grad Osijek su Medicinski fakultet Osijek, njegova studentska Sekcija za neuroznanost (SENZOS), Odjel za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayer i Agencija za odgoj i

Važno: Obavijesti doc.dr.sc. Valentine Pavić

Nadoknada neodrađenih vježbi iz kolegija Osnovni praktikum opće kemije započeti će kolokvijem 28.01.2019. u 9 h u kod doc.dr.sc. Pavić, nakon čega će se vježbe odraditi u 11 h u sobi 304.     Završni kolokvij iz kolegija Osnovni praktikum opće kemije održati će se 31.01.2019. u 09 h u predavaonici 201. Drugi djelomični pisani ispit iz kolegija Opća (1) i anorganska (1) kemija održati će se 30.01.2019. u 11 h u predavaonici 201. Zimski ispitni rokovi kod doc.dr.sc V. Pavić održati će se

Termini za sistematski pregled za studente 1. godine Preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija

8.02.2019., petak, u 08:00 h ( 9 studenata ) Aragović Karlo, Augustinović Ivan, Beloša Deni, Berec Dominik, Biloš Darijan, Blažević Vlatka, Borzić Matea, Božić Ana, Bratranek Marko 8.02.2019., petak, u 10:30 h ( 9 studenata ) Bučko Vedrana, Cahunek Iva, Cicvarić Mateo, Dadić Helena, Damjanović Sanela, Dominković Katarina, Draganić Nikolina, Duvnjak Ivona, Erceg Biljana 11.02.2019., ponedjeljak, u 08:00 h ( 9 studenata ) Eterović Frančeska, Flauder Emil, Folk Valentina, Gašparić Matija, Gilman Kristina, Gojević Ivana, Gradečak

Obavijest o ispitnom roku prof.dr.sc. Stjepana Krčmara

Obavijest studentima Pismeni ispiti iz predmeta Opća ekologija, Ekologija životinja, Anatomija i morfologija kukaca, Ekološki sustavi održat će se 30. siječnja 2019. godine u učionici 201 u vremenu od 8 do 11 sati. Osijek, 22. siječnja 2019. Prof.dr.sc. Stjepan Krčmar

OBAVIJEST: Promocija magistara diplomskih studija Odjela za biologiju

Poštovani! Svečana promocija magistara diplomskih studija Odjela za biologiju održati će se 22. veljače 2019. godine s početkom u 11:00 h u dvorani Aula Magna na II. katu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (Vladimira Preloga 1, Campus). Molimo Vas da potvrdite dolazak na promociju najkasnije do 5. veljače 2019. Prije same promocije potrebno je podmiriti troškove,