Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Brune Bekića

Obrana diplomskog ispita studenta Brune Bekića održati će se dana 23. rujna 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 10:00 h u predavaonici 201/II kat.. Naslov teme diplomskog rada: „Utjecaj pesticida alfa cipermetrina i difenkonazola na punoglavce zelene krastače (Bufotes viridis L.)“ .

Do novih znanja u životopisu i rušenja jezičnih i kulturnih granica volontiranjem u neprofitnoj organizaciji Erasmus Student Network Osijek

Erasmus Student Network ili Erasmus studentska mreža neprofitna je i volonterska studentska organizacija koja se temelji na načelima Erasmus Student Network AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) sa sjedištem u Bruxellesu. Dio je najveće europske studentske mreže koja je prisutna u 900 institucija visokog obrazovanja u 42 države. Broji oko 40 000 članova koji svake

obavijest za studente Odjela za biologiju a vezano uz jesenjski ispitni rok i točno vrijeme održavanja ispita iz kolegija Organska kemija 2

Pismeni ispit iz kolegija Organska kemija 2 održati će se 16.09.2021. godine u predavaonici P1 na Prehrambeno tehnološkom fakultetu Osijek s početkom u 10 sati Studenti na ispit obavezno trebaju ponijeti isključivo trgovački papir (ili nekoliko listova sredine iz bilježnice A4 formata) i kalkulator u protivnom neće moći pristupiti ispitu.