Kontakt

doc.dr.sc. Mirta Sudarić Bogojević

doc.dr.sc. Mirta Sudarić Bogojević
Email: mirta [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 911
fax: +385 31 399 939
ured: 224 / 2. kat
Konzultacije srijedom od 12.00 do 13.00 sati