Kontakt

izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin

izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin
Email: ljiljana.krstin [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 909
fax: +385 31 399 939
ured: 318 / 3. kat
Konzultacije četvrtkom od 12.00 do 13.00 sati