Nacionalna razina

Uvod

Hrvatska je započela reformu visokog obrazovanja potpisivanjem sporazuma o provedbi Bolonjskog procesa u Pragu 2001. Time je počeo proces usklaĎivanja visokog obrazovanja s načelima Bolonjske deklaracije radi njegove prepoznatljivosti u Europskom prostoru visokog obrazovanja (European Higher Education Area, EHEA). Istodobno su započele pripreme za ustrojavanje sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima. Sustavi osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH ustrojeni su sukladno dokumentima grupe E4 (ENQA – Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, EUA – Europska udruga sveučilišta, ESU – Europski studentski zbor, EURASHE – Europska udruga visokih učilišta), izraĎenim na zahtjev ministara zemalja članica Europske unije i zemalja potpisnica Bolonjske deklaracije s ciljem stvaranja Europskog prostora visokog obrazovanja. Temeljni dokument za provedbu vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete – „Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja“ (“Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area“ ili ESG) – prihvaćen je u svibnju 2005., na ministarskoj konferenciji u Bergenu, a odlukom Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 17. svibnja 2006. prihvaćen je i u RH. 

Dokumenti Kvalitete Sveučilišne razine