Europska razina

Uvod

Osim što pružaju visoko obrazovanje, visoka učilišta imaju i ostale obveze koje se očituju kroz druge oblike služenja zajednici. To se posebno odnosi na sveučilišta koja su obvezna istraživati, bilo da se radi o temeljnom ili primijenjenom istraživanju. No ovaj se priručnik odnosi samo na visoko obrazovanje, a drugim obvezama bavi se samo onoliko koliko su one s njim povezane.

Visoko obrazovanje razlikuje se od ostalih oblika obrazovanja po tome što je njegova osnovna razina za upis završeno srednjoškolsko obrazovanje. Visoko obrazovanje odvija se ili u sklopu visokog učilišta ili pod njegovim nadzorom. U Hrvatskoj se visoko obrazovanje stječe na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama. Visoko učilište odgovorno je za prijam osoba koje žele steći visoko obrazovanje. Osim što takvim studentima pružaju obrazovanje, visoka učilišta obvezna su potvrditi njihov uspjeh kad ishodi njihova učenja dosegnu razinu koja odgovara razini za dodjelu akademske titule,  ili kad valjano ispunjavaju uvjete za takvu dodjelu.

Dokumenti Kvalitete Europske razine