Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju proveo je anketiranje diplomiranih studenata Odjela za biologiju u akademskoj 2017/2018. g. o zapošljivosti završenih studenata.
Anketa je objavljena na način da su diplomirani studenti Odjela za biologiju a članovi kluba Alumni BiolOs, dobili na svoje e mail adrese link za ispunjavanje ankete. Anketa je bila anonimna, a njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje nastave i kvalitete studiranja na Odjelu.
Zadaci ove ankete su praćenje zapošljivosti kao i stvaranje baze podataka poslodavaca te uspostave kvalitetnije suradnje s potencijalnim poslodavcima i njihovom prezentacijom naših studenata. Izvješće se nalazi u arhivi Ureda za kvalitetu .