Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju proveo je anketiranje studenata o kvaliteti nastave i zadovoljstvu studiranja na Odjelu za biologiju u akademskoj 2017/2018. godini. Svi studenti Odjela za biologiju su dobili na svoje e mail adrese link za ispunjavanje ankete. Anketa je bila anonimna, a njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje nastave i kvalitete studiranja na Odjelu. Izvješće se nalazi u arhivi Ureda za kvalitetu .