Anketa o izvođenju nastave na daljinu (online nastava)

Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Odjela za biologiju provelo je anketu među studentima preddiplomskog i diplomskih studija Odjela kako bi se utvrdilo zadovoljstvo studenata izvođenjem on-line nastave nakon tri tjedna od izbijanja Covid-19 pandemije. Anketa je sadržavala 20 pitanja i  provedena je u razdoblju od 2.4.2020. do 14.4.2020. godine, a studenti su anketirani pomoću on-line upitnika koji je poslan na adrese njihove službene elektroničke pošte. Izvješće o rezultatima ankete nalazi se u arhivi Ureda za kvalitetu.