Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Odjela za biologiju provelo je anonimno anketno istraživanje među studentima preddiplomskog i diplomskih studija Odjela kako bi se utvrdilo zadovoljstvo studenata izvođenjem online nastave nakon ljetnog semestra i jesenskog ispitnog roka akademske 2020./2021. godine, te početkom zimskog semestra 2020./2021.godine. Anketno istraživanje provedeno je u razdoblju od 2.10. do 30.10. 2020. godine. Anketa se sastojala od 30 pitanja. Studenti su anketirani putem on-line upitnika koji je poslan na adrese njihove službene elektroničke pošte. Izvješće o rezultatima ankete nalazi se u arhivi Ureda za kvalitetu.