Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju provelo je anketiranje nenastavnog osoblja s ciljem istraživanja stupnja zadovoljstva kvalitetom radnih uvjeta i međuljudskim odnosima, te prijedlozi i smjernice za unaprjeđivanje.
Anketa je bila anonimna, a njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje i poboljšanje uvjeta rada na Odjelu za biologiju.
Anketa je sadržavala ukupno 10 pitanja kojima smo pokušali utvrditi zadovoljstvo nenastavnog osoblja prostorom u kojemu rade, materijalnom opremom s kojom rade, organizacijom rada i međuljudskim odnosima. Izvješće se nalazi u arhivi Ureda za kvalitetu.