Analize diplomiranih studenata

Povjerenstvo i Ured za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za biologiju proveo je anketiranje diplomiranih studenata Odjela za biologiju u akademskoj 2018/2019. g. o zapošljivosti završenih studenata.

Anketa je objavljena na način da su diplomirani studenti Odjela za biologiju a članovi kluba Alumni BiolOs, preko Facebook stranice Alumnija i Odjela dobili link za ispunjavanje ankete. Anketa je bila anonimna, a njeni rezultati će se koristiti isključivo za unaprjeđenje nastave i kvalitete studiranja na Odjelu.

Zadaci ove ankete su praćenje zapošljivosti kao i stvaranje baze podataka poslodavaca te uspostave kvalitetnije suradnje s potencijalnim poslodavcima i njihovom prezentacijom naših studenata.Izvješće se nalazi u arhivi Ureda za kvalitetu i na zahtjev je dostupno.