Kontakt

prof.dr.sc. Janja Horvatić

prof.dr.sc. Janja Horvatić
Email: janja.horvatic [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 931
fax: +385 31 399 939
ured: 305 / 3. kat
Konzultacije srijedom od 11.00 do 13.00 sati