Utorak, 21 ožujka, 2023

Izvedbeni plan nastave Preddiplomskog sveučilišnog studija: Biologija (PSB)

I. GODINA STUDIJA

akademska godina 2022./2023. Izmjena 26.10.2022.

I. Zimski semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Opća (1) i anorganska (1) kemija / BB102

Predavanja 30
Vježbe 45
Seminari 30
ECTS bodovi 7

Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić

Izv. prof. dr. sc. Mirna Velki

Doc. dr. sc. Martina Varga

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Balić

Andrea Dandić, poslijedoktorand

Fizikalni temelji instrumentalnih metoda u biologiji / BBO103*

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 4

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Doc. dr. sc. Selma Mlinarić

Prof. dr. sc. Vera Cesar

Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić

Izv. prof. dr. sc. Lidija Begović

Doc. dr. sc. Željka Lončarić

Biologija stanice / BBO104*

Predavanja 45
Vježbe 45
Seminari -
ECTS bodovi 6

Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić

Izv. prof. dr. sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Prof. dr. sc. Vera Cesar
Doc. dr. sc. Selma Mlinarić
Izv. prof. dr. sc. Lidija Begović

Mikrobiologija / BBO105*

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 4

Izv. prof. dr. sc. Ljiljana Krstin
Izv. prof. dr. sc. Goran Palijan
Doc. dr. sc. Zorana Katanić

Opća zoologija /BBO106*

Predavanja 45
Vježbe 45
Seminari -
ECTS bodovi 6

Prof. dr. sc. Enrih Merdić
Doc. dr. sc. Goran Vignjević
Ramona-Ana Davidović, asistent

Engleski jezik 1 / BBE112

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 1

Maja Novoselec, predavač

Terenska nastava 1- zoologija / BBO212

Predavanja -
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 1

Prof. dr. sc. Enrih Merdić
Ramona-Ana Davidović, asistent

Tjelesna i zdravstvena kultura 1 / BTZK_1

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 1

Željko Beissmann, viši predavač

I. GODINA STUDIJA

akademska godina 2022./2023. Izmjene 26.10.2022.

II. Ljetni semestar

bold = nositelj predmeta
Italic = vanjski suradnik
* = nastava moguća i na engleskom jeziku

Organska kemija 1 / BBO207

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari 15
ECTS bodovi 6

Izv. prof. dr. sc. Mirna Velki
Izv. prof. dr. sc. Valentina Pavić
Dr. sc. Marija Paurević, poslijedoktorand
Andrea Dandić, poslijedoktorand

Kvantitativna biologija / BBO208

Predavanja 30
Vježbe 15
Seminari -
ECTS bodovi 4

Prof. dr. sc. Branimir Hackenberger Kutuzović

Doc. dr. sc. Željka Lončarić
Tamara Đerđ, asistent

Anatomija i histologija čovjeka / BBO209

Predavanja 45
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 6

Doc. dr. sc. Mirta Sudarić Bogojević

Doc. dr. sc. Anđela Grgić
Doc. dr. sc. Anita Galir Balkić
Doc. dr. sc. Mislav Kovačić
Robert Mujkić, asistent

Genetika / BBO210*

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 4

Izv. prof. dr. sc. Lidija Begović
Doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš
Doc. dr. sc. Jasenka Antunović Dunić
Doc. dr. sc. Selma Mlinarić

Anatomija biljaka / BBO211*

Predavanja 30
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 4

Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević
Doc. dr. sc. Filip Stević
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Nikolina Bek, asistent

Morfologija biljaka s terenskom nastavom / BBO213

Predavanja 15
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 4

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić

Izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Izv. prof. dr. sc. Melita Mihaljević
Nikolina Bek, asistent

Engleski jezik 2 / BBE113

Predavanja 15
Vježbe -
Seminari 15
ECTS bodovi 1

Maja Novoselec, predavač

Tjelesna i zdravstvena kultura 2/ BTZK_2

Predavanja -
Vježbe 30
Seminari -
ECTS bodovi 1

Željko Beissmann, viši predavač