Kontakt

doc.dr.sc. Ivna Štolfa Čamagajevac

doc.dr.sc. Ivna Štolfa Čamagajevac
Email: ivna [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 935
fax: +385 31 399 939
ured: 314 / 3. kat
Konzultacije četvrtkom od 10.00 do 12.00 sati