Kontakt

doc.dr.sc. Filip Stević

doc.dr.sc. Filip Stević
Email: filip.stevic [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 927
fax: +385 31 399 939
ured: 205 / 2. kat
Konzultacije četvrtkom od 11.00 do 13.00 sati