Kontakt

doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić

doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Email: dubravka.spoljaric [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 925
fax: +385 31 399 939
ured: 208 / 2. kat
Konzultacije četvrtkom od 12.00 do 13.00 sati