Kontakt

doc.dr.sc. Dubravka Čerba

doc.dr.sc. Dubravka Čerba
Email: dubravka.cerba [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 928
fax: +385 31 399 939
ured: 204 / 2. kat
Konzultacije četvrtkom od 10.00 do 11.00 sati