Uvod

Temelj modernog društva je znanje, a biologija odnosno znanost o životu zauzima značajnu ulogu. Biodiverzitet, rekombinantna DNA tehnologija i zaštita prirode su biološke discipline bez čijih znanja i dostignuća moderno društvo neće moći opstati. Stoga je se lako prepoznati vrijednost znanja koje se stječe jednim od studija prirodnih znanosti. U okolnostima sveprisutne globalizacije vrlo često se zaboravlja na prirodne procese pa je naročito potrebno omogućiti stjecanje znanja o funkcioniranju i važnosti života. U tome naročito značajnu ulogu ima obrazovna djelatnost koja mora biti koncipirana tako da mlađim generacijama preda znanja koja će suštinski objasniti i zaštititi život. Biolozi, u svakom segmentu svoga djelovanja, čime god da se bavili, obrazovanjem, znanošću ili stručnim radom potrebni su društvu, a na globalnom tržištu rada lako mogu naći svoje mjesto. Uz školstvo i znanstvene institucije sve je više privatnih tvrtki koje se bave istraživačkom djelatnošću ili proizvodnjom gdje se koriste resursi znanja biologa. Sadržaji obveznih i izbornih kolegija sastavljeni su na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja i osiguravaju temeljna znanja s kojima će naši studenti biti konkurentni na svjetskom tržištu znanja. Programi koje nudimo koncipirani su kao “major” program za biologe koji je usporediv s mnogim programima diljem Europske Unije (Sveučilišta u Wageningenu, Heilderbergu, Pecsu), a struktura studija načinjena je u dogovoru s strukom u Hrvatskoj i u potpunosti osigurava vertikalnu i horizontalnu prohodnost studenata.

Sveučilišni Odjel za biologiju slijednik je Zavoda za biologiju na kojem se kontinuirano od 1977.godine, kada je ustrojen studij biologije i kemije na tadašnjem Pedagoškom fakultetu, školuju profesori biologije i kemije. Temeljem Izvještaja povjerenstva za vrednovanje visokih učilišta u Republici Hrvatskoj iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, (točka 11. Izvještaja) predlažemo preddiplomski studij biologije, te diplomske studije: magistar biologije i profesor biologije i kemije. Preddiplomski sveučilišni studij Biologija s modulom kemija čini cjelinu s ovdje predloženim diplomskim studijem Biologija i kemija; smjer: nastavnički.

Diplomirani studenti imaju svoje područje rada u osnovnim i srednjim školama pa su partneri u procesu obrazovanja. Ujedno, osnovne i srednje škole su institucije u kojima će se zapošljavati diplomirani profesori.

Predloženi programi studija osiguravaju horizontalnu i vertikalnu pokretljivost studenata budući da su strukturirani po načelu 70% obveznih kolegija i 30% izbornih, po uzoru na europske studije “major + minor”, a usklađeni su sa sličnim studijima u RH. Veliki udio izbornih kolegija omogućava dopunu temeljnog programa u smjeru omogućavanja upisa poslijediplomskih studija koji su predloženi na našem i na drugim sveučilištima u RH.

Slijedeći preporuke, u već spomenutom, Izvještaju povjerenstva za vrednovanje visokih učilišta u Republici Hrvatskoj iz područja prirodnih znanosti, polje biologija (točke 7., 8. i 9.), a budući da su se ostvarili planovi našeg Sveučilišta o preseljenju Zavoda za biologiju i osnivanju Sveučilišnog Odjela za biologiju, ostvareni su traženi, znatno bolji uvjeti za izvođenje nastave i znanstveni rad čime je ostvarena pretpostavka za izvođenje modernog studija biologije. Također, već su uložena stanovita materijalna sredstva za opremanje laboratorija i praktikuma, te očekujemo nastavak pozitivnog trenda.

OPĆI DIO

Diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Odjel za biologiju

Diplomski studij u trajanju od 2 godine odnosno 4 semestra je nastavak preddiplomskog studija biologija + izborni modul kemija u trajanju od 3 godine, čime se stječe akademski naziv: magistar – magistra edukacije biologije i kemije

Uvjeti upisa na Diplomski sveučilišni studij biologija i kemija; smjer: nastavnički su: – završen preddiplomski studij iz polja biologija sa izbornim modulom kemija 1

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički, magistri edukacije biologije i kemije, će moći upisati neki od poslijediplomskih studija iz područja prirodnih znanosti. Na našem Sveučilištu to je prvenstveno poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Zaštita prirode i okoliša. Diplomirani studenti zapošljavat će se u osnovnim i srednjim školama na obrazovnim programima s biološkim i kemijskim sadržajima.

Završenim diplomskim studijem stječe se naziv:
magistar/magistra edukacije biologije i kemije / mag. educ. biol. et chem.