Kontakt

izv.prof.dr.sc. Davorka Hackenberger Kutuzović

Davorka Hackenberger Kutuzović
Email: davorka [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 921
fax: +385 31 399 939
ured: 221 / 2. kat
Konzultacije utorkom od 11.00 do 13.00 sati