Organizacijski odbor 8. međunarodne konferencije VODA ZA SVE 2019 objavljuje natječaje za studente

Organizacijski odbor 8. međunarodne konferencije VODA ZA SVE objavljuje (i) Natječaj za najbolji studentski rad na temu Svjetskog dana voda 2019 (ii) Natječaj za najbolju studentsku fotografiju na temu Svjetskog dana voda 2019    (i)  Natječaj za dodjelu nagrade za studentski rad na temu Svjetskog dana voda Natječaj je otvoren do 5. ožujka 2019.   Organizacijski odbor

Natječaji za studente 8. međunarodne konferencije VODA ZA SVE

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek u suradnji s Građevinskim i arhitektonskim fakultetom Osijek te srodnim sveučilišnim sastavnicama i gospodarskim subjektima, povodom Svjetskog dana voda, organizira 8. međunarodnu konferenciju VODA ZA SVE, koja će se održati na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, 21. i 22. ožujka 2019. Organizacijski odbor 8. međunarodne