Nastupno predavanje dr. sc. Lidije Milković

Na temelju točke I. stavka I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i sukladno čl. 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05) i članku 30.

Obavijest o pismenim ispitima iz kolegija Animalne fiziologije 1, Animalne fiziologije 2 i Inventarizacije biološke raznolikosti

Pismeni ispit iz Animalne fiziologije 1 održat će se u utorak 14.06. u predavaonici 320 s početkom u 10h. Pismeni ispit iz Animalne fiziologije 2 (znanstveni smjer) i Inventarizacije biološke raznolikosti održat će se u srijedu 15.06. u predavaonici 320 s početkom u 10:30.