Obavijest o upisima u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija

 • UPISI U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA BIOLOGIJAUpisi u akademsku 2022./2023.​ godinu provodit će se u​: ​
  • I. ljetnom roku 22. srpnja 2022. od 9:00 h do 13:00 h
  • II. jesenskom roku 20. rujna 2022. od 9:00 h do 13:00 h

  UPISI u 1. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija na Odjelu za biologiju u Osijeku održat će se 20.09.2022. godine u vremenu od 9:00h do 13:00h u predavaonici 320 na 3. katu Odjela za biologiju, Cara Hadrijana 8/A, Osijek.

  Uplata od 410,00 kn (za troškove upisa, X-ice i osiguranja) uplaćuje se na broj računa HR5425000091402130208, u poziv na broj odobrenja upisati OIB studenta!

  Na upise je potrebno ponijeti:

  • UPLATNICU za troškove upisa i uplatnicu za školarine
  • rodni list
  • domovnicu (kopija)
  • potvrdu o položenim ispitima državne mature (moguće dostaviti naknadno)
  • svjedodžbu o državnoj maturi (moguće dostaviti naknadno)
  • obostranu kopiju osobne iskaznice
  • potvrdu liječnika (opće prakse) da pristupnik/-ca nije alergičan/-a na biljke i kemikalije
  • dvije fotografije (4cm x 6cm), za matični list i X-icu
  •  upisni broj sa stranice www.postani-student.hr.

RELATED POSTS