Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Helene Vilc

Obavijest o obrani diplomskog ispita studentice Helene Vilc

Obrana diplomskog ispita studentice Helene Vilc održati će se dana 28. listopada 2021. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:00 h u predavaonici 307/III katu.

Naslov teme diplomskog rada: „Analiza populacija fitopatogene gljive Ophiostoma novo-ulmi na području Hrvatske“.

RELATED POSTS