Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Nikole Jurišića

Obavijest o obrani diplomskog ispita studenta Nikole Jurišića

Obrana diplomskog ispita studenta Nikole Jurišića održati će se dana 30. listopada 2020. na Odjelu za biologiju sa početkom u 11:30 h u predavaonici 320 na III katu.

Naslov teme diplomskog rada:  Utjecaj herbicida na fotosintetsku učinkovitost i antioksidacijski odgovor soje (Glycine max (L.) Merr.)“.

RELATED POSTS