Studentski izbori 2019

Dana 3. svibnja 2019. godine rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera raspisao je izbore za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
U Studentski zbor Odjela za biologiju bira se 7 novih članova i zamjenika članova na mandatno razdoblje od 2 godine.

Izbori se provode dana 6. lipnja 2019. godine u vremenu od 7:00 do 19:00 h, a kandidature za studentski zbor Odjela predaju se najkasnije 27. svibnja Izbornom povjerenstvu Odjela. Izborno povjerenstvo istog dana kandidature predaje i izbornom povjerenstvu Sveučilišta.

Sastav Izbornog povjerenstva Odjela:

doc. dr. sc. Selma Mlinarić, predsjednik
(zamjena: doc. dr. sc. Goran Palijan)

doc. dr. sc. Olga Jovanović Glavaš
(zamjena: doc. dr. sc. Sandra Ećimović)

Krešimir Mandić, student
(zamjena: Josip Stanković, student)

Luka Šuker, student
(zamjena: Iva Vrdoljak, student)

Karlo Fičko, student
(zamjena: Luka Vidović, student)

Svakog studenta za kandidata na izborima kao ovlašteni predlagatelj može predložiti bilo koji student Odjela.
Za kandidaturu za Studentski zbor Odjela za biologiju potrebno je skupiti najmanje 1% potpisa podrške studenata Odjela što iznosi 3 studenta.
Svaki student može dati potpis podrške za neograničen broj kandidata.
Pravilnik o provedbi izbora, obrasce za kandidaturu, izjavu o prihvaćanju kandidature te obrazac za prikupljanje potpisa podrške za kandidaturu za izbor u Studentski zbor Odjela (sastavnice)
te Studentski zbor Sveučilišta možete preuzeti na http://www.unios.hr/studenti/studentski-izbori/.

RELATED POSTS