Kontakt

dr.sc. Barbara Vlaičević

dr.sc. Barbara Vlaičević
Email: barbara.vlaicevic [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 930
fax: +385 31 399 939
ured: 206 / 2. kat