Kontakt

dr.sc. Anita Galir Balkić

doc.dr.sc. Anita Galir Balkić
Email: anita.galir [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 929
fax: +385 31 399 939
ured: 203 / 2. kat
Konzultacije utorkom od 9 do 11 sati