RADIONICA: Fitoplankton – mikroorganizmi za velike stvari

Autori radionice:
Doc. dr. sc. Dubravka Špoljarić Maronić
Doc. dr. sc. Filip Stević

Tema i svrha radionice:
Tema radionice obuhvaća područje ekologije voda i fitoplanktona. Fitoplankton predstavlja zajednicu mikroskopskih fotosintetskih organizama (alga i cijanobakterija) koji čine osnovu hranidbenog lanca kopnenih voda i mora te imaju vrlo važnu ulogu u ekosustavu. Zbog velike osjetljivosti na promjene u okolišu fitoplankton je jedan od propisanih bioloških indikatora za određivanje ekološkog stanja voda u skladu sa smjernicama Okvirne direktive o vodama Europske unije i hrvatskim zakonima.
Radionica je namijenjena našim alumnima (djelatnicima i suradnicima znanstvenih ili obrazovnih institucija, posebice nastavnicima osnovnih i srednjih škola, te ostalim biolozima koji se profesionalno bave zaštitom prirode i/ili su posvećeni cjeloživotnom učenju) koji će kroz radionicu upoznati osnovne i propisane metode koje se koriste u istraživanju ekologije slatkovodnih ekosustava, s posebnim naglaskom na istraživanje fitoplanktona.

Ciljevi:
Radionica će kroz praktični pristup omogućiti upoznavanje različitih metoda i tehnika korištenih u istraživanju ekologije fitoplanktona:

  • uzorkovanje, konzerviranje i pohranu uzoraka
  • analizu osnovnih fizikalno-kemijskih parametara vode
  • pripremu uzoraka za kvalitativnu i kvantitativnu analizu fitoplanktona
  • mikroskopiranje i taksonomsku identifikaciju vrsta
  • određivanje brojnosti i biomase fitoplanktona.

Očekivani ishodi:
Radionica će omogućiti prijenos znanja stečenog višegodišnjim znanstveno-istraživačkim radom u području ekologije fitoplanktona u svrhu razvoja novih ideja i praktičnih vještina koje se mogu primijeniti u nastavnom procesu, kao i u poslovima zaštite prirode. Također, radionica može pridonijeti osposobljavanju i razvoju karijere te profesionalnom razvoju.

Mjesto i vrijeme održavanja:

  • Odjel za biologiju, Ul. cara Hadrijana 8A, Osijek
  • 30. siječnja 2019. /18:00 – 20:00 sati/

Radionica je besplatna i namijenjena članovima udruge Alumni BiolOs. Zbog kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada broj polaznika je ograničen  na 15

RELATED POSTS