Kontakt

dr.sc. Aleksandra Kočić

dr.sc. Aleksandra Kočić
Email: aleksandra.kocic [et] biologija.unios.hr
Odjel za biologiju
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 8/A
Osijek, HR-31000 Osijek
tel: +385 31 399 917
fax: +385 31 399 939
ured: 218 / 2. kat