DATUM SKLAPANJA NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA SVRHA
15.03.2021. Opća županijska bolnica Vinkovci
24.05.2021. Promo eko d.o.o. Osijek
09.06.2021. PP Orahovica d.o.o. Orahovica
15.5.2020. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Osijek Međusobna suradnja na području terenske i stručne prakse, te organizaciji pisanja seminara, završnih i diplomskih radova studenata Odjela za biologiju.
Suradnja u vrednovanju postojećih programa, te razvoju novih projekata i programa.
Prijavi i realizaciji zajedničkih istraživačko-razvojnih projekata.
Razvoju stručnih kompetencija nastavnika i stručnih radnika
Organizaciji radionica, stručnih predavanja i promidžbenih aktivnostima
10.12.2019. Poljoprivredni institut Osijek Međusobna suradnja na području  terenske i stručne prakse, te organizaciji pisanja seminara, završnih i diplomskih radova studenata Odjela za biologiju,

Suradnja u vrednovanju postojećih programa, te razvoju novih projekata i programa

Prijavi i realizaciji zajedničkih istraživačko-razvojnih projekata

Razvoju stručnih kompetencija nastavnika i stručnih radnika

Organizaciji radionica, stručnih predavanja i promidžbenih aktivnostima

30.01.2018. Javna ustanova Park prirode Papuk Voćin Sporazum o suradnji
24.05.2018. Hidro.Lab d.o.o za ekološka ispitivanja i usluge, Ičići Ugovor o suradnji na poslovima biomonitoringa zagađenja i određivanja ekotoksiološkog stanja okoliša
06.06.2018. Unikom. d.o.o.  za komunalno gospodarstvo  Osijek Sporazum o suradnji
17.03.2017. BELJE d.d. Darda Znanstveno-stručna suradnja i edukacija na području ekologije i zaštite okoliša
13.02.2017. Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Department za biologiju i ekologiju, Niš, Republika Srbija Uspostavljanje i razvijanje međusobne suradnje u svim područjima obrazovne i istraživačke djelatnosti
01.06.2016. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Osijek Sporazum o suradnji – razmjena informacija o mogućnostima obrazovanja i
zapošljavanja učenika i studenata