2019.godina
Redni broj Prijavitelj projekta Naziv projekta Mentor Izvor financiranja Iznos financiranja
 

1.

 

Dora Bjedov

 

 

Analiza neesencijalnih teških metala u perju sive čaplje (Ardea cinerea) iz gnijezdećih kolonija na području Hrvatske

 

 

Doc.dr.sc. Alma Mikuška

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

 

 

5.900,00 kn

 

 

2.

 

Sara Šormaz

 

 

Raznolikost vaskularne flore na travnjačkoj površini na Biljskom groblju

 

 

Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer, Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić

 

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

1.100,00 kn
 

 

3.

 

 

Studenski zbor

 

 

Realizacija hortikulture 2019.

 

 

Izv. prof. Ivna Štolfa Čamagajevac

 

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

2.800,00 kn
 

4.

 

Studenski zbor

 

 

Projekt popularizacije znanosti Biolog-i-ja 2019.

 

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

6.000,00 kn
 

5.

 

Udruga ZOA

 

Utjecaj masovnog razvoja cijanobakterija na planktonske zajednice

 

 

Doc.dr.sc. Filip Stević,  Doc.dr.sc. Dubravka Špoljarić Maronić

 

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

6.000,00 kn
2020. godina
 

Redni broj

Prijavitelj projekta Naziv projekta Mentor Izvor financiranja Iznos financiranja
1.  

Studentski zbor Odjela za biologiju

 

Projekt popularizacije znanosti Biolog-i-ja 2020.

Studentski centar Osijek 8.000,00 kn
2.  

Studenski zbor Odjela za biologiju

 

Plitvička jezera – upoznavanje i edukacija

 

Doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Studentski centar Osijek 11.500,00 kn
3.  

Studenski zbor Odjela za biologiju

 

Aktivan student – uspješna karijera

 

Doc.dr.sc. Anita Galir Balkić

Studentski centar Osijek 7.500,00 kn
    4. Bernard Jarić  

 

Utjecaj okoliša na epigenetske promjene u populaciji orla štekavca (Haliaeetus albicilla) u Hrvatskoj

 

 

Doc.dr.sc. Alma Mikuška

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

7.000,00 kn
5. Petar Glavaš  

Bioakumulacija teških metala u bijelim rodama na području OBŽ

 

Doc.dr.sc. Alma Mikuška

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

9.000,00 kn
6.  

Ramona-Ana Davidović

 

MIKRO(plastika) i MAKRO(organizmi) – što se događa s plastikom u sedimentu?

 

Doc.dr.sc. Dubravka Čerba

 

Studentski zbor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

7.000,00 kn
7.  

Studenski zbor Odjela za biologiju

 

Biljni atelje

 

Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin, doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer

Studentski centar Osijek 14.000,00 kn
8. Studenski zbor Odjela za biologiju  

Biljke su IN

 

Izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin, doc.dr.sc. Tanja Žuna Pfeiffer

18.000,00 kn