O Zavodu za biokemiju i ekofiziologiju biljaka

Zavod za biokemiju i ekofiziologiju biljaka Odjela za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku osnovan je 6. srpnja 2005. godine na 3. sjednici Vijeća Odjela. U Zavodu za biokemiju i ekofiziologiju biljaka obavljaju se znanstvena istraživanja iz različitih područja. Osnovni znanstveni interesi obuhvaćaju ekofiziologiju alga kao primarnih producenata s ciljem poznavanja ekofizioloških procesa u akvatičkim ekosustavima; istraživanja gljivičnih i bakterijskih biljnih patogena i mikovirusa te istraživanja oksidacijskog i antioksidacijskog odgovora biljaka i životinja na različite oblike abiotičkog i biotičkog stresa. Jedan od istraživačkih interesa je istraživanje unaprjeđenja biotehnološke proizvodnje sekundarnih metabolita, između ostaloga putem genetičke transformacije biljaka, kao i povećanja otpornosti biljaka na patogene i druge okolišne stresne čimbenike. Drugi dio znanstvenog interesa odnosi se na antibakterijska ispitivanja novosintetiziranih ili ekstrahiranih heterociklikih spojeva na bazi kumarina koji pokazuju širok spektar bioloških aktivnosti. Jedan od ciljeva istraživačkog rada je pronalazak i razvoj novih, učinkovitijih i dostupnijih sredstava jer dosadašnja istraživanja naglašavaju porast otpornosti različitih patogena na već postojeća antimikrobna sredstva.

Članovi zavoda za biokemiju i ekofiziologiju biljaka

Predstojnica Zavoda za biokemiju i ekofiziologiju biljaka

doc.dr.sc. Rosemary Vuković

rosemary [at]biologija.unios.hr

prof.dr.sc. Janja Horvatić

janja.horvatic [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Ljiljana Krstin

ljiljana.krstin [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Ivna Štolfa Čamagajevac

ivna [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Valentina Pavić

valentina.pavic[at]biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Mirna Velki

mirna.velki [at] biologija.unios.hr

izv.prof.dr.sc. Sandra Ečimović

sandra [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Selma Mlinarić

selma.mlinaric [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Senka Blažetić

senka [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Lidija Begović

lidija.begovic [at] biologija.unios.hr

doc.dr.sc. Zorana Katanić

zorana.katanic [at] biologija.unios.hr

dr.sc. Martina Varga

martina.varga [at] biologija.unios.hr

dr.sc. Aleksandra Kočić

aleksandra.kocic [at] biologija.unios.hr

Ana Vuković, mag.biol.

ana.vukovic [at] biologija.unios.hr

Ksenija Doboš

ksenija.dobos [at] biologija.unios.hr

Elvira Kovač

elvira.kovac [at] biologija.unios.hr

Vera Tikas, dipl.ing.

vera.tikas [at] biologija.unios.hr