Upisi na prvu godinu preddiplomskog studija

Upisi u akademsku 2020./2021. godinu će se provoditi u:

 • I. ljetnom roku, 22. srpnja 2020. od 9:00 h do 13:00 h
 • II. jesenskom roku, 22. rujna 2020. od 9:00 h do 13:00 h.

UPISI u 1. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Biologija na Odjelu za biologiju u Osijeku održat će se 22.07.2020. godine u vremenu od 9:00h do 13:00h u predavaonici P1 (201) na 2 katu Odjela za biologiju, Cara Hadrijana 8/A, Osijek.

Na upise je potrebno ponijeti sljedeće dokumente:

  • 1. rodni list
  • 2. domovnicu (kopija)
  • 3. obostranu kopiju osobne iskaznice
  • 4. potvrdu o položenim ispitima državne mature (moguće dostaviti naknadno)
  • 5. svjedodžbu o državnoj maturi (moguće dostaviti naknadno)
  • 6. potvrdu liječnika (opće prakse) da pristupnik/-ca nije alergičan/-a na biljke i kemikalije (OBAVEZNO)
  • 7. kopiju uplatnice na iznos od 560,00 kn za troškove upisa, X-ice, obveznog osiguranja i studentskog zbora. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN Odjela za biologiju: HR5425000091402130208.
  • 8. tri fotografije (4 x 6 cm) za index, matični list i X-icu
  • 9. upisni broj sa stranice www.postani-student.hr

Obaviještavamo studente da će nakon objavljene konačne rang liste na službenoj stranici Odjela za biologiju biti objavljen raspored upisa studenata po abecednom redu.Obvezni ste ponijeti zaštitnu masku,rukavice i svoju kemijsku olovku. 

Upisi na diplomske studije

Prijave za upis primaju se na Odjelu za biologiju od 14. do 25. rujna 2020. godine.

Razredbeni postupak

Za upis na diplomski sveučilišni studij ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang-liste utvrđuju na temelju prosjeka ocjena postignutih na preddiplomskom sveučilišnom studiju.

Upisi

 Upisi kandidata koji su stekli pravo upisa provodit će se od 28. do 30. rujna 2020. godine od 9:00 do 12:00 sati.

 Obavijesti

Detaljnije obavijesti oko upisa kandidati mogu dobiti u Studentskoj referadi, Ulica cara Hadrijana 8/A ili na telefon 031/399-904.

Upisi na diplomske studije

OBAVIJEST PRISTUPNICIMA ZA UPIS U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA NA ODJELU ZA BIOLOGIJU U AKAD. GOD. 2019./2020.

PRIJAVE  za upis su od 16. do 27.09.2019. a na prijave je potrebno ponijeti slijedeće isprave:

 • rodni list
 • domovnica
 • prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija
 • uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju
 • obostrana kopija osobne iskaznice
 • 3 fotografije (4cmx6cm)
 • dokaz o uplati troškova na iznos od 560,00kn

UPISI  su 27. i 30.09.2019.  od (9-12h).

Uplate se vrše na IBAN Odjela za biologiju: HR5425000091402130208