Upisi na prvu godinu preddiplomskog studija

Upisi u akademsku 2018./2019. godinu će se provoditi u:

 • I. ljetnom roku u četvrtak, 19. srpnja 2018. od 8:30 h do 13:00 h
 • II. jesenskom roku u petak 21. rujna 2018. od 8:30 h do 12:00 h u predavaonici P1-201, koja se nalazi na drugom katu Odjela za biologiju (Cara Hadrijana 8/A, Osijek).

Na upise je potrebno ponijeti sljedeće dokumente:

  • 1. rodni list
  • 2. domovnicu
  • 3. obostranu kopiju osobne iskaznice
  • 4. potvrdu o položenim ispitima državne mature (moguće dostaviti naknadno)
  • 5. svjedodžbu o državnoj maturi (moguće dostaviti naknadno)
  • 6. potvrdu liječnika (opće prakse) da pristupnik/-ca nije alergičan/-a na biljke i kemikalije (OBAVEZNO)
  • 7. kopiju uplatnice na iznos od 560,00 kn za troškove upisa, X-ice, obveznog osiguranja i studentskog zbora. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN Odjela za biologiju: HR5425000091402130208.
  • 8. tri fotografije (4 x 6 cm) za index, matični list i X-icu
  • 9. upisni broj sa stranice www.postani-student.hr.

Upisi na više godine preddiplomskog studija

Upisi u 2. i 3. godinu preddiplomskog studija Biologija

Studenti koji su položili sve ispite u prethodnoj godini mogu se i sami upisati putem studomata. Na upise je potrebno donijeti slijedeće dokumente:

 • 1. index
 • 2. potvrdu o ispunjenju Jedinstvene sveučilišne ankete (OBAVEZNO!)
 • 3. kopiju uplaćene uplatnice na iznos od 160,00 kn za troškove upisa, studentski zbor i osiguranje (IBAN: Hypo Alpe Adria Bank HR5425000091402130208).

Sve dodatne informacije dostupne su u studentskoj referadi.

Upisi studenata u 1. godinu diplomskih sveučilišnih studija na Odjelu za biologiju

Upisi u akademsku 2018./2019. godinu će se provoditi 27. i 28. rujna 2018., u vremenu od 9:00 do 12:00 h u predavaonici P1-201 koja se nalazi na drugom katu Odjela za biologiju (Cara Hadrijana 8/A, Osijek).

Na upise je potrebno donijeti:

 • 1. rodni list
 • 2. domovnicu
 • 3. obostranu kopiju osobne iskaznice
 • 4. diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili uvjerenje o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju
 • 5. prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija
 • 6. tri fotografije (4 x 6 cm) za index, matični list i X-icu
 • 7. dokaz o uplati troškova na iznos od 560,00 kn za troškove upisa, X-ice, indexa, obveznog osiguranja i za studentski zbor. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN Odjela za biologiju: HR5425000091402130208.

Upisi u više godine diplomskog studija

Upisi u 2. godinu diplomskog studija provodit će se od 24. rujna do 29. rujna 2018. godine.

Studenti koji su položili sve ispite u prethodnoj godini mogu se i sami upisati putem studomata. Na upise je potrebno donijeti slijedeće dokumente:

 • 1. index
 • 2. potvrdu o ispunjenju Jedinstvene sveučilišne ankete (OBAVEZNO!)
 • 3. kopiju uplaćene uplatnice na iznos od 160,00 kn za troškove upisa, studentski zbor i osiguranje (IBAN: Hypo Alpe Adria Bank HR5425000091402130208).

Sve dodatne informacije dostupne su u studentskoj referadi.