Vlada Države Izraela

Vlada Države Izraela raspisala je natječaje za stipendije za strane studente. Sporazumi su sklopljenima između nekoliko zemalja, a to su; Argentina, Austrija, Bjelorusija, Bugarska, Kanada (pokrajina Quebec), Kina, Kolumbija, Hrvatska, Cipar, Češka Republika, Estonija, Gruzija, Grčka, Mađarska, Italija, Koreja, Litva, Latvija, Meksiko, Paragvaj, Poljska, Portugal, Rumunjska, Republika Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Tajvan i Turska. Prijave se

OPĆINA NUŠTAR 2021.-2022.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 05/21), općinski načelnik Općine Nuštar dana 02. prosinca 2021. godine objavljuje javni poziv za dodjelu stipendija Općine Nuštar za akademsku godinu 2021./2022. Rok za dostavu dokumentacije je 17.12.2021. Detaljnije pogledajte na https://www.nustar.hr/vijesti/javni-poziv-za-dodjelu-stipendija-opcine-nustar-za-akademsku-godinu-20212022

GRAD ZADAR 2021.-2022.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/21-01/09, Ur.broj: 2198/01-2-21-3, od 01. prosinca 2021.) i članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima (Glasnik Grada Zadra, br. 15/19) Povjerenstvo za stipendiranje i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima,   raspisuje  N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Grad Split 2021.-2022.

NATJEČAJ za stipendiranje darovitih studenata i naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih doktorskih studija u akademskoj 2021./2022.godini. Rok za podnošenje prijava za studente preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija istječe 13. prosinca 2021. godine, a za studente poslijediplomskih doktorskih studija 27. prosinca 2021. godine. Za više detalja https://www.split.hr/natjecaji-i-oglasi/detalj/natjecaj-za-stipendiranje-darovitih-studenata-i-naknada-dijela-troskova-skolarine-studentima-poslijediplomskih-doktorskih-studija-u-akademskoj-20212022godini

Grad Zagreb -2021.-2022.

Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost Stipendija Grada Zagreba, koja je prepoznata kao stipendija za izvrsnost, prva je Stipendija koju je Grad Zagreb počeo dodjeljivati svojim najuspješnijim učenicima i studentima. Uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu ove Stipendije propisani su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21).

Krapinsko-zagorska županija 2021.-2022.

Krapinsko-zagorska županija objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima Krapinsko-zagorske županije za akademsku godinu 2021./2022. Tekst natječaja sa svim potrebnim obrascima i prilozima nalazi se https://www.kzz.hr/natjecaj-stipendije-studenti-2021-2022 Rok za podnošenje zahtjeva za stipendije iznosi 15 dana od dana objave natječaja i završava dana 6.12.2021. godine. Zahtjevi se podnose isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu ove obavijesti

Istarska županija 2021./2022.

Župan Istarske županije objavio je Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2021./2022. dana 9. studenog 2021. kojeg možete preuzeti ovdje. Prijava na Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije podnosi se putem linka http://javne-potrebe.istra-istria.hr u vremenu od 11. studenog 2021. od 0:00 sati do 25. studenog 2021. do 24:00 sata.

 Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”

U subotu 06. studenoga 2021. objavljen je novi, 6. po redu JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2021./2022. u Glasu Slavonije i na web stranicama Zaklade www.srcegradaosijeka.hr Trenutno najatraktivnija stipendija u Osijeku Ako si najbolja/najbolji – ne propusti priliku! Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka”. Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2021./2022.godinu

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2021./2022.godinu Rok za podnošenje zahtjeva je 12.11.2021. https://www.karlovac.hr/natjecaji-javni-pozivi/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-redovitim-ucenicima-srednjih-skola-i-redovitim-studentima-s-podrucja-grada-karlovca-za-skolsku-akademsku-godinu-2021-2022-godinu/22923