Međunarodni tjedan Future leaders – online radionice

Međunarodni tjedan Future leaders – online radionice

Cilj radionica je naučiti voditi sebe i druge te poticati ljude u okruženju na razvoj osobnih potencijala.

Prijave se zaprimaju do 30. svibnja 2021. godine , a detalje vidite u nastavku ili na poveznici:

https://www.hs-rm.de/de/service/competence-career-center/interkulturelle- kompetenz/international-week-future-leaders-ankuendigung